: ตลอดระยะเวลา 14 ปี มีเด็กที่ได้รอยยิ้มใหม่ 1,645 คน
: แอมเวย์ได้พัฒนาห้องสมุดแล้ว 31 แห่ง มีเด็กๆ ได้รับการศึกษากว่า 8,569 คน
: มีนักเรียนจบปริญญาตรีจากทุนแอมเวย์แล้ว ทั้งสิ้น 99 คน ตั้งแต่ปี 2550
: ผลิตหนังสือเสียงในรูปแบบซีดีระบบเดซี่มอบฟรีแก่ผู้พิการทาง สายตาแล้ว 191,100 ชิ้น ตั้งแต่ปี 2547
ใบสมัครเลือกตั้งกรรมการมูลนิธิแอมเวย์เพื่อสังคมไทย (31 Oct 14)
คนดังรวมพลังอ่านหนังสือเสียง (30 Oct 14)
แอมเวย์ชวนคนไทยร่วมโครงการ "นิวทริไลท์ พาวเวอร์ ออฟ ไฟว์" ประทับรอยมือสร้างสถิติโลกลงกินเนสส์ บุ๊ค มอบคุณภาพชีวิตให้เด็กขาดสารอาหาร (21 Oct 14)