: ตลอดระยะเวลา 14 ปี มีเด็กที่ได้รอยยิ้มใหม่ 1,645 คน
: แอมเวย์ได้พัฒนาห้องสมุดแล้ว 31 แห่ง มีเด็กๆ ได้รับการศึกษากว่า 8,569 คน
: มีนักเรียนจบปริญญาตรีจากทุนแอมเวย์แล้ว ทั้งสิ้น 99 คน ตั้งแต่ปี 2550
: ผลิตหนังสือเสียงในรูปแบบซีดีระบบเดซี่มอบฟรีแก่ผู้พิการทาง สายตาแล้ว 191,100 ชิ้น ตั้งแต่ปี 2547
รายชื่อ 177 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนที่น้องๆ ได้รับเสื้อกันหนาว แอมเวย์รักน้อง (22 Nov 13)
แอมเวย์ทั่วโลกเปิดตัวกิจกรรมใหญ่ต้อนรับวันเด็กสากล 20 พ.ย. 56 (21 Nov 13)